Ankara, Gülhane Külliyesi

GÜLHANE TIP FAKÜLTESİ
DR. HİKMET BORAN
ULUSAL TIP ÖĞRENCİ KONGRESİ

28-29-30 NİSAN 2023

GÜLHANE TIP FAKÜLTESİ

  Gülhane, Gülhane Seririyat Hastanesi adı ile 30 Aralık 1898 tarihinde İstanbul’da açılmıştır.

Askeri hekimlerin kıta görevlerindeki eksikleri üzerine Gülhane’deki askeri hekimlik eğitimleri arttırılmış ‘’Gülhane Seririyat Hastanesi’’ ismini değiştirerek ‘’Gülhane Tatbikat-ı Askeriye Tatbikat Mektebi ve Seririyatı’’ olmuştur. Bu dönemde Gülhane Seririyat Hastanesi Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’den mezun olan ve hepsi askeri hekim olan öğrencilerin ihtisaslarını yapmaları için kullanılmıştır.

1923’te Türkiye Büyük Millet Meclisinin Gülhane’ye ait talimatnamesi ile Gülhane; genel askeri tababetin uygulandığı bir klinik, askeri tababetin geliştirilmesi için bir okul, bilimsel incelemeler ve yayınlar için bir tıp akademisi olarak, Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı bir kurum olarak tanımlanmıştır.

21 Temmuz 1941 de Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı’na girme ihtimaline karşın Gülhane İstanbul’dan Ankara’ya taşınmıştır.

Gülhane 1947’de ‘’Gülhane Askeri Tıp Akademisi’’ adını almıştır

Gülhane’ye bağlı Askeri Tıp Fakültesi 6 Ocak 1981’de eğitime başlamıştır.

2016 yılına kadar Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı olan GATA 31 Temmuz 2016 tarihinde çıkarılan kanun hükmünde kararname ile sağlık bilimleri ile birlikte Sağlık Bakanlığına bağlanmıştır ve adı ‘’Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’’ olarak değiştirilmiştir. GATA’ya bağlı olan yüksek öğretim birimleri ise Sağlık Bilimleri Üniversitesine devredilmiştir.

 

Üniversitenin şu anki rektörü Prof. Dr. Cevdet ERDÖL, Gülhane Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali GÜLÇELİK’tir.