Ankara, Gülhane Külliyesi

GÜLHANE TIP FAKÜLTESİ
DR. HİKMET BORAN
ULUSAL TIP ÖĞRENCİ KONGRESİ

28-29-30 NİSAN 2023

BİLDİRİ GÖNDERİM KURALLARI

OpenConf Bildiri Gönderme Kılavuzu: Tıklayınız.
Çalışmalar aşağıdaki biçimlerde olmalıdır:

 1. Özgün araştırma (Original research)
 2. Olgu Sunumu (Case report)
 3. Derleme (Review)
 • Tüm bildiri başvuruları kongre web sayfasında yer alan Online Bildiri Gönderim Sistemi (OpenConf) kullanılarak yapılmalıdır. E-posta ya da posta/kargo ile gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Kongrede sunulan bildiriler Gulhane Medical Journal (Gülhane Tıp Fakültesi Dergisi’nde) yayımlanacaktır.
 • Gönderilen tüm bildirilerde danışman olarak (tercihen Tıp Fakültesi’nden) en az bir öğretim Üyesi bulunmalı ve son isim olarak danışman öğretim üyesinin ismi yazılmalıdır.
 • Kabul edilen bildirinin Kongre Bildiri Kitabı’nda (Gulhane Medical Journal) yer alabilmesi için bildirinin kongrede sunulması ve bildiri yazarlarından en az birisinin kongreye kayıt yaptırması gerekmektedir.
 • Bildiriler Türkçe olarak gönderilmelidir. Bildiriler dilbilgisi, anlaşılırlık ve yazım kuralları açısından özenli hazırlanmış olmalıdır. Bu konuda sorunlu olan ya da önerilen düzeltmelerin yapılmadığı bildiriler kabul edilmeyecektir.
 • Sisteme yüklenen bildiriler ilgili editör tarafından değerlendirildikten sonra Bilimsel Kurulda yer alan hakemler tarafından çift-kör (blind review) olarak değerlendirilecektir.
 • Gönderilen bildirilerin kabul edilip edilmeyeceğine hakem değerlendirmesi sonucunda karar verilecektir. Her bildiri en az 2 hakem tarafından değerlendirilir. Uyumsuz değerlendirme raporları olduğunda, ek hakem atanabilir; son karar Editör tarafından verilir.
 • Kabul edilen bildiriler kongrede iki şekilde sunulacaktır: sözlü bildiri ve poster bildiri. Kabul edilen bildirinin sunum türü (sözlü/poster), değerlendirmeyi yapan hakemlerin önerisiyle Kongre Bilimsel Kurulu tarafından belirlenir. Hakem değerlendirmesi sonrasında bildirinin kabul edilip edilmediği, kabul edildi ise sunum türü (Sözlü / Poster) sorumlu yazara e-posta ile bildirilir.
 • İnsan ya da hayvan üzerinde yapılan özgün araştırma türü bildirilerde Etik Kurul onayı alınmış olması gerekir. Çalışmanın Etik Kurul onayı alınma durumu, hangi Etik Kurul’dan onay alındığı ve Etik Kurul onay tarih ve numarası belirtilmelidir. Gerektiğinde editör tarafından Etik Kurul onay belgesi istenebilir. Etik Kurul onayı gerektirmeyen çalışmalarda bu durum gerekçeleriyle açıklanmalıdır (kamuya açık verilerin değerlendirildiği çalışmalar gibi).

1.ÖZGÜN ARAŞTIRMA (ORIGINAL RESEARCH)

 • Nicel araştırma yöntemleri ile yapılmış çalışmalara ait bildiriler en az 350, en fazla 500 kelime olmalıdır (kaynakça hariç).
 • Bildiri metni resim, tablo, grafik içermemelidir (poster/sözlü sunumda yer verilebilir).
 • Yazarlar bildirideki isim sırasına göre sisteme kaydedilmelidir.
 • Bildiriler aşağıdaki bölümlerden oluşmalı ve her bölüm belirtilen kriterlere uygun olmalıdır:
  • Başlık: İlk harf hariç küçük harflerle yazılmalı, çalışmanın içeriğini ve yöntemini yansıtmalı, boşluklu olarak 100 karakteri geçmemelidir.
  • Giriş ve Amaç: Araştırmanın konusu hakkında kısaca bilgi verilmeli, çalışmanın önemi ve amacı net bir şekilde belirtmelidir.
  • Gereç ve Yöntem: Araştırmanın tipi, yeri, zamanı, evreni, örnek büyüklüğü ve örneklem yöntemi, etik kurul onayı durumu, varsa destekleyen kuruluş ve finansman, veri toplama yöntemi, değişkenleri, verilerin analizinde kullanılan istatistik testler belirtilmelidir.
  • Bulgular: Çalışmanın bulguları açık ve net şekilde sunulmalıdır.
  • Sonuç: Çalışmanın önemli sonuçları, mevcut bilgiye katkısı ve buna dayalı çıkarımlar, öneriler yer almalıdır.
  • Anahtar kelimeler: En az 3, en fazla 5 kelime
  • Şablon: bildiri özet kılavuzu-orijinal çalışma (.docx)

2.OLGU SUNUMU (CASE REPORT)

 • Olgu sunumlarına ait bildiriler en az 250, en fazla 400 kelime olmalıdır (kaynakça hariç).
 • Olgu sunumlarında Türkçe olarak başlık, anahtar sözcükler (en az 3, en fazla 5 kelime) ayrıca giriş, olgu ve tartışma bölümleri bulunmalıdır.
 • Olgu sunumu türü yazılar için kaynak sayısı en fazla 20 olmalıdır.
 • Şablon: bildiri özet kılavuzu-case report (.docx)

3.DERLEME (REVIEW)

 • Derleme türü bildirilerde Türkçe olarak başlık, özet (en az 250, en fazla 500 sözcük içermelidir) ve anahtar sözcükler (en az 3, en fazla 5 kelime) bulunmalıdır.
 • Derleme türü yazılar için kaynak sayısı en fazla 30 olmalıdır.
 • Şablon: bildiri özet kılavuzu-review (.docx)

BİLDİRİ SUNUM KURALLARI

SÖZLÜ BİLDİRİ SUNUM KURALLARI

 • Sözlü bildiriler için sunum süresi 10 dakikadır (8 dk. sunum, 2 dk tartışma)
 • Sunum için kapak dahil en fazla 10-12 slayt hazırlanması önerilir.
 • Bildiri başlığının altına yazarları ve sorumlu yazarın e-posta adresini yazmayı unutmayınız.
 • Web sitesinde yayınlanmış olan Kongre Sözlü Sunum Formatı kullanılmalıdır.
 • Şablon: Sözlü Sunu Şablon (.pptx)

POSTER BİLDİRİ SUNUM KURALLARI

 • Poster sunumunuzu örnek şablonu kullanarak hazırlamanız gerekmektedir.
 • Slaytın boyutlarını ve yönünü değiştirmeyiniz.
 • Poster 70 cm x 100 cm (en x boy) boyutunda dikey olarak hazırlanmalıdır.
 • Resimler ve fotoğraflar (varsa) net, yüksek çözünürlükte olmalıdır.
 • Yazılar, görseller en az 1-2 metre uzaklıktan okunuyor olmalıdır.
 • Posterin açık ve kolaylıkla anlaşılır olmasına özen gösteriniz.
 • Şekillerde karakterlerin kolaylıkla okunabilmeleri için uygun boyutta karakterler kullanılmalı ve tüm şekillerde aynı karakterler tercih edilmelidir.
 • Şekiller, uzaktan kolay görülebilecek boyutlarda verilmelidir.
 • Üst, alt, sol ve sağ kenarından 2 cm boşluklar bırakınız.
 • Gülhane Tıp Fakültesi logosu sağ üstte olacak şekilde ortada poster başlığı, altında yazar isimleri ve onun altında yazarlarla ilgili bilgiler yer almalıdır.
 • Tüm yazarların adı, soyadı belirtilerek posteri sunacak katılımcının ismi altı çizilerek vurgulanmalıdır.
 • Göz rahatlığı açısından, poster arka planında nötr veya gri tonlar kullanılmalı, metin yazıları için ise koyu tonlar tercih edilmelidir.
 • Posterinizi renkli bastırınız. (Dijital olarak sunum yapılma ihtimali vardır. Bu konu hakkında Kongre Yürütme Kurulu yeni karar alınca paylaşılacaktır.)
 • Orijinal posterinizi bastırmadan önce A4 boyutunda ölçeklendirilmiş çıktısını alıp kontrol etmeniz önerilir.
 • Sunum esnasında A4 ölçekli çıktısını yanınızda bulundurunuz.
 • QR kod eklenerek bildiri özeti, bildiri tam metni pdf halinde sunulabilir. (Tercihen)
 • Poster bildiri başlığı: 58 punto Times New Roman (koyu) (poster başlığının iki satırı geçmemesi önerilir) (Başlığın tamamı büyük harflerle yazılmalıdır.)
 • Yazar adı soyadı: 42 punto Times New Roman (koyu) Unvan yazılmamalı, soyadı büyük harflerle yazılmalı.
 • Yazar adres bilgi ve mailleri: 36 punto Times New Roman (normal). Yazarların temsil ettiği kurumlar isimlerle paralel olarak üst simge ile işaretlenmelidir. Kurum ve e-posta adresleri yazar isimlerinin altında yer almalıdır.
 • Metin/Bölüm başlıkları: 36 punto Times New Roman (koyu ve büyük harflerle)
 • Normal metin: 32 punto Times New Roman (normal)
 • Kaynaklar: 18 punto Times New Roman (normal)
 • Kaynaklara metin içinde isim ve yıl ile atıf yapılmalı ve kaynakça bölümünde yer verilmelidir.
 • Metin içinde kaynak gösterimi, kaynakça, şekil ve tabloların belirtilmesini de içeren biçimsel niteliklerde vancouver stilinin benimsenmesi gerekmektedir.
 • Posterler, Kongre Yürütme Kurulu tarafından belirlenecek olan salondaki panolara asılacaktır.
 • Poster sahipleri programda belirtilen süre ve saatlerde posterlerinin başında bulunacaklar ve çalışmaları konusunda bilgi vereceklerdir.
 • Bildiri başlığının altına yazarları ve sorumlu yazarın e-posta adresini yazmayı unutmayınız.
 • Şablon: poster_sunu_sablonu (.docx)