Ankara, Gülhane Külliyesi

GÜLHANE TIP FAKÜLTESİ
DR. HİKMET BORAN
ULUSAL TIP ÖĞRENCİ KONGRESİ

28-29-30 NİSAN 2023

KONGRE KONULARI

 1. Sağlıkta Yapay Zeka
 2. Travma, Acil ve Kritik Yaralanmalar
 3. Diğer:
  1.  Hava ve Uzay Hekimliği
  2. Hiperbarik Tıp ve Sualtı Hekimliği
  3. Kimyasal Biyolojik Radyoaktif Nükleer (KBRN)
  4. Mikrobiyota
  5. Pandemi
  6. Aşı
  7. Kök Hücre
  8. Genetik