Ankara, Gülhane Külliyesi

GÜLHANE TIP FAKÜLTESİ
DR. HİKMET BORAN
ULUSAL TIP ÖĞRENCİ KONGRESİ

28-29-30 NİSAN 2023

E- mail: gulhanetipkongre@gmail.com
Instagram: @gulhanekongre
LinkedIn: www.linkedin.com/in/gulhanetipkongre/
Adres: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Külliyesi Gülhane Tıp Fakültesi Dekanlığı Emrah Mah. Keçiören/ ANKARA