Ankara, Gülhane Külliyesi

GÜLHANE TIP FAKÜLTESİ
DR. HİKMET BORAN
ULUSAL TIP ÖĞRENCİ KONGRESİ

28-29-30 NİSAN 2023

CPR (KARDİYOPULMONER RESÜSİTASYON) KURSU

Kalp masajı, kardiyopulmoner resusitasyon veya kısa adıyla CPR, kalbi duran bir kişide kan dolaşımını ve solunum sistemini tekrar çalışır hâle getirmek amacıyla uygulanan acil yöntemler bütünüdür ve bilinmesi hazine değerinde olabilir. Bu kursumuzda da bunu en iyi şekilde öğrenmeniz amaçlanmaktadır.