Ankara, Gülhane Külliyesi

GÜLHANE TIP FAKÜLTESİ
DR. HİKMET BORAN
ULUSAL TIP ÖĞRENCİ KONGRESİ

28-29-30 NİSAN 2023

HİPERBARİK ODA DENEYİMİ

Hiperbarik oksijen tedavisi özel bir oksijen terapisi tekniğidir. Hiperbarik odalar içerisindeki basınç normal hava basıncına göre 3-4 kat daha yoğun olarak ayarlanır ve hastalar saf oksijen bulunan basıncı ayarlanmış bu özel odalarda solunum gerçekleştirirler. Bu kursumuz ile bu odayı ve tedavi yöntemini yakından inceleyebilirsiniz.