Ankara, Gülhane Külliyesi

GÜLHANE TIP FAKÜLTESİ
DR. HİKMET BORAN
ULUSAL TIP ÖĞRENCİ KONGRESİ

28-29-30 NİSAN 2023

KİMYASAL BİYOLOJİK RADYOAKTİF NÜKLEER (KBRN) SİMÜLASYON KURSU

SBÜ KBRN Eğitim ve Simülasyon Merkezi; kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) savunma konusunda bilimsel altyapıyı geliştirmek, savunmaya yönelik farkındalığı artırmak amacıyla kurulan bir merkezdir. Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) ajanlarının genel özellikleri, sağlık ve çevreye olan etkileri, bu ajanlara maruz kalan yaralılara yönelik ilk yardım ve tıbbi tedavi uygulamaları, korunma, tehditlerin uzaklaştırılması ile KBRN olaylarında olay yeri yönetimine yönelik çeşitli simülasyonlarla zenginleştirilmiş bir eğitim olacaktır.