Ankara, Gülhane Külliyesi

GÜLHANE TIP FAKÜLTESİ
DR. HİKMET BORAN
ULUSAL TIP ÖĞRENCİ KONGRESİ

28-29-30 NİSAN 2023

PCR LABORATUVAR KURSU

PCR (Polymerase Chain Reaction-Polimeraz Zincir Reaksiyonu) testi bir moleküler tanıma tekniğidir. Çok az sayıdaki mikroorganizmaları dahi ayırt edebilme yeteneği olan bu test, moleküler tanı tetkikleri arasında ilerlemiş ve duyarlılığı fazla olan bir tekniktir. COVID-19 ile de sık sık gündeme gelen bu moleküler tanıma yönteminin yapıldığı mikrobiyoloji laboratuvarlarını görebilir ve nasıl yapıldığını bu kurs ile öğrenebilirsiniz.